майстер-клас


29.10.2015 в колегіумі "Елінт"

Семінар-практикум "Розв'язання олімпіадних задач", 
 Циммерман О.В., вчитель ЗБПЛ №62
Презентація. Програми-розв'язки.

1.04.2013 в колегіумі "Елінт"
24.02.2011 в колегіумі "Елінт".

Майстер-клас на тему: "Цифрові технології".
Тренер: вчитель інформатики гімназії №31 Камєнєва І.Д. 

13.01.2011 в колегіумі "Елінт".
Майстер-клас на тему: "Використання сервісів Веб-2 в навчальному процесі".


Приклади документів для обговорення вчителя Короткої О.Б.:

17.03.2010 в колегіумі "Елінт" відбувся семінар на тему:«Особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в процесі викладання інформатики в умовах переходу до профільної освіти". На семінарі вчителі інформатики міста та Ленінського району на базі власного досвіду в своїх виступах розкрили особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в процесі викладання інформатики в профільних класах загальноосвітньої школи та школи з поглибленим вивченням інформатики. Надали методичні рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків, підготовці і розв’язання практичних завдань з профільного напряму(універсального, філологічного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного, художньо-естетичного) та методикою викладання профільних спецкурсів.


20.01.2010 в колегіумі "Елінт" вчителі району провели круглий стіл на тему:"Актуальні проблеми комп'ютерної безпеки".
Сьогодні у світі уже виникло стійке розуміння того, що проблема дитячої безпеки в Інтернет - це предмет, що вимагає скоординованого рішення на всіх рівнях: від сімейного і муніципальних до регіонального і міжнародних. У рішенні цієї проблеми необхідно діяти системно і використовувати не тільки правові регулятори, але і норми звичаїв і моралі, а також технічні і технологічні можливості. Новим і найефективнішим механізмом рішення цієї проблеми може і повинне стати формування інформаційної культури особистості - батьків і дітей, а також професійної інформаційної культури вчителів...

Матеріали проведення можна переглянути на ЗАПОВІКІ Віртуальне МО/Ленінський район/ і посилання:


ВИСТУПИ: 1 2 3 альбом матеріалів до круглого столуПроблеми роботи в Інтернет №31
Поради до захисту компютера
Класифікація сучасних вірусів


Спектр послуг Інтернет №81
Закони стосуються й Інтернету №81
Правила етикету №81
Правила безпеки в Інтернет №81


Особиста інформація №89
Який антивірус вибрати? №89
Кібер-агресія №89
Маркетинг в Інтернеті №89
Увага Секти №100
Опрацьовані документи №100

Тема семінару: «Впровадження компетентнісного підходу у викладанні інформатики»
Дата проведення: 19 березня 2009 р.
Місце проведення: колегіум «Елінт» (Бородинський м-район, остановка «Школа»)
Матеріали семінару
1. “Формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики в умовах профілізації навчання
вчитель інформатики Запорізького ліцею №34 Стадник О.В
Досвід роботи
Приклади практичних робіт для математичного профілю: 1 2
економічного профілю: 1 2 3

2.«Інтелектуальна обдарованість : реалії, проблеми, перспективи»
вчитель інформатики ЗБЛ №99 Бандель І.Ю.
3. «Можливість використання освітньої технології «кейс-стаді» на уроках інформатики та її застосування в процесі дослідницької роботи учнів»
вчитель інформатики ЗЗШ №32 Ємченко О.А.
4. «Здібність до сомооцінювання - одна з найважливіших характеристик компетентної особистості»
вчитель інформатики ЗБЛ №99 Овсянік С.В.

5. «З досвіду роботи вчителів інформатики Комунарівського району»
голова РМПК Левченко В.В.
6. «Що повинен знати вчитель, щоб успішно реалізовувати компетентнісний підхід. »
вчитель інформатики колегіуму «Елінт», методист НМЦ міськУОН Коротка О.Б.
Тема МО: Впровадження інформаційно-комукаційних технологій, методу проектів, профільного навчання на основі компетентнісно-зорієнтованого підходу для підвищення результативності та якості навчальної роботи вчителя.
Основні напрямки роботи МО:
1. Організація активної адресної допомоги вчителям у використанні передових технологій для формування розумової та інформаційної культури учнів у процесі викладання інформатики.
2. Забезпечення вчителів матеріалами методичного характеру (в електронному варіанті).
3. Створення банку конспектів відкритих уроків, позакласних заходів, методичних розробок тем уроків та тестів для оцінювання учнів рівня їх знань для обміну досвідом. Наповнення банку в районі триває уже чотири роки (частина в електронному вигляді, частина на папері).
4. Вдосконалення педагогічної майстерності.
5. Підготовка учнів до конкурсу ­– захисту в МАНІ / Проводимо творчі звіти учнів, які приймали участь в конкурсі, знайомство з їх роботами, обговорення можливих тем для конкурсу, консультації з викладачами вузів/
6. Демонстрація позитивного творчого досвіду (на уроках і позакласних заходах та заняттях). Творчі звіти вчителів.
7. Інформаційно-методичні наради.
8. Використання проектної методики для формування навичок мислення високого рівня на уроках інформатики.
9. Використання педагогічних програмних засобів на уроках інформатики. Організація та проведення уроків з використанням програмних засобів.
10. Змістове наповнення та формування методики викладання профільних спецкурсів. Розробка практичних робіт, завдань для профільних спецкурсів.

Кількісний і якісний склад педагогів МО.
Спеціаліст - 8 вчителів;
2 категорія - 5 вчителів;
1 категорія - 10 вчителів;
вища категорія- 14 вчителів;
Всього - 37 вчителів.

Звання мають:
Старший вчитель - 5 вчителів;
Вчитель-методист -2 вчителі.

Шановні вчителі! В новому навчальному році/листопад/ планується проведення міського конкурсу проектів "Безпека роботи дітей в Інтернеті"

Запрошуємо до співпраці!