вівторок, 30 серпня 2011 р.

Засідання РМЦ

29.08.2011 року в ЗСШ №100 відбулося засідання РМЦ.

Перелік питань, що розглядався 
 •    Аналіз роботи РМПК  вчителів інформатики Ленінського району за 2010-2011 н.р. (викладено на цьому блозі )
 •    Методичні рекомендації щодо викладання в 2011-2012 н.р.(обласні):
  •  Перелік програм шкільного курсу з інформатики рекомендованих Міністерством освіти і науки України;
  • Література/основні підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники/
  •  Про організацію викладання інформатики та використання НКК
  • Загальні рекомендації щодо календарного планування
  •  Оцінювання навчальних досягнень учнів
  • Про позакласну роботу з інформатики
 • Про атестацію вчителів з інформатики
 • Планування роботи РМЦ на 2011-1012н.р.    
Рекомендації

Немає коментарів:

Тема МО: Впровадження інформаційно-комукаційних технологій, методу проектів, профільного навчання на основі компетентнісно-зорієнтованого підходу для підвищення результативності та якості навчальної роботи вчителя.
Основні напрямки роботи МО:
1. Організація активної адресної допомоги вчителям у використанні передових технологій для формування розумової та інформаційної культури учнів у процесі викладання інформатики.
2. Забезпечення вчителів матеріалами методичного характеру (в електронному варіанті).
3. Створення банку конспектів відкритих уроків, позакласних заходів, методичних розробок тем уроків та тестів для оцінювання учнів рівня їх знань для обміну досвідом. Наповнення банку в районі триває уже чотири роки (частина в електронному вигляді, частина на папері).
4. Вдосконалення педагогічної майстерності.
5. Підготовка учнів до конкурсу ­– захисту в МАНІ / Проводимо творчі звіти учнів, які приймали участь в конкурсі, знайомство з їх роботами, обговорення можливих тем для конкурсу, консультації з викладачами вузів/
6. Демонстрація позитивного творчого досвіду (на уроках і позакласних заходах та заняттях). Творчі звіти вчителів.
7. Інформаційно-методичні наради.
8. Використання проектної методики для формування навичок мислення високого рівня на уроках інформатики.
9. Використання педагогічних програмних засобів на уроках інформатики. Організація та проведення уроків з використанням програмних засобів.
10. Змістове наповнення та формування методики викладання профільних спецкурсів. Розробка практичних робіт, завдань для профільних спецкурсів.

Кількісний і якісний склад педагогів МО.
Спеціаліст - 8 вчителів;
2 категорія - 5 вчителів;
1 категорія - 10 вчителів;
вища категорія- 14 вчителів;
Всього - 37 вчителів.

Звання мають:
Старший вчитель - 5 вчителів;
Вчитель-методист -2 вчителі.

Шановні вчителі! В новому навчальному році/листопад/ планується проведення міського конкурсу проектів "Безпека роботи дітей в Інтернеті"

Запрошуємо до співпраці!